sahypa_banner

Önümler

Propargyl alkogoly, 1,4 butinediol we 3-hloropropin öndürmekde ýöriteleşen

1,4-butanediol (BDO) we biodegrirlenip bilinýän plastmassa PBAT taýýarlamak

Gysga düşündiriş:

1, 4-butanediol (BDO);PBAT, butanediol adipatynyň we butanediol teraftalatyň kopolimeri bolan termoplastiki biodegrirlenip bilinýän plastmassadyr.Onda PBA (poliadipat-1, 4-butanediol ester diol) we PBT (polibutanediol tereftalat) aýratynlyklary bar.Arakesmede oňat süýümliligi we uzalmagy, şeýle hem gowy ýylylyga garşylyk we täsir öndürijiligi bar.Mundan başga-da, ajaýyp biodegrasiýa ukybyna eýedir we biodegrirlenip bilinýän plastmassalary öwrenmekde we bazardaky iň oňat amaly biodegrirlenip bilinýän materiallardan biridir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

1, 4-butanediol (BDO);PBAT, butanediol adipatynyň we butanediol teraftalatyň kopolimeri bolan termoplastiki biodegrirlenip bilinýän plastmassadyr.Onda PBA (poliadipat-1, 4-butanediol ester diol) we PBT (polibutanediol tereftalat) aýratynlyklary bar.Arakesmede oňat süýümliligi we uzalmagy, şeýle hem gowy ýylylyga garşylyk we täsir öndürijiligi bar.Mundan başga-da, ajaýyp biodegrasiýa ukybyna eýedir we biodegrirlenip bilinýän plastmassalary öwrenmekde we bazardaky iň oňat amaly biodegrirlenip bilinýän materiallardan biridir.

Aşakda PBAT polimer zynjyr segmentleriniň düzümi:

1,4-butanediol (BDO) we biodegrirlenip bilinýän plastik PBAT2 taýýarlamak

1, 4-butanediol önümçiligi dört esasy işde amala aşyryldy.

1. Aldegid usuly (Reppe usuly): Cu, BI katalizatorynyň gatnaşmagynda ilkinji asetilen we formaldegid 1, 4-butynediol ýasady.Ikinjisi, skelet nikeliniň üsti bilen 1, 4-butenediol, soň bolsa Ni-Cu-Mn / Al2O3 bilen 1, 4-butanediol bilen wodorodlaşdyrylýar.

2. Erkek angidrid wodorodlaşdyrylyşy: mundan beýläk erkek angidrid esterifikasiýa wodorodlaşdyrylyşyna we erkek angidrid göni wodorodlaşdyrylyşyna bölünýär.

3. Butadien usuly: 1, 3-butadien we sirke kislotasy we kislorod asetil okislenme reaksiýasyndan, 1, 4-diasetiloksi-2-butadien öndürmek, soň bolsa wodorodlaşdyryş, gidroliz.

4. propilen oksidi usuly (allyl alkogol usuly): çig mal hökmünde propilen oksidi, alil spirtine katalitik izomerizasiýa, esasy önüm γ-gidroksipropanal öndürmek üçin gidroformilasiýa reaksiýasynyň täsiri astynda organiki fosfin ligand katalizatorynda, soň bolsa çykarmak, wodorodlaşdyrmak, arassalamak BDO almak

Reppe usuly, çig mal hökmünde asetilen we formaldegid, BDO öndürmek üçin iki basgançagyň sintezi we wodorodlaşdyrylyşyna esaslanýan BDO öndürmegiň adaty usulydyr: 1, 4-butinediol we propargyl spirtini öndürmek üçin asetilen we formaldegid reaksiýasy ;, 1, 4-butanediol 1, 4-butanediol emele getirmek üçin wodorodlaşdyrylan.

Asetilen taýýarlanyşynda [tebigy gaz / nebit ugry] we [kömür ugry] bar: asetilen öndürmek üçin kalsiý karbidini, kalsiý karbidini we suw reaksiýasyny döretmek üçin ýokary temperaturaly peçde koks we hek daşyny ulanmak;Asetilen tebigy gazdan ýa-da ýagdan metanyň bölekleýin okislenmegi bilen öndürilýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň