banner 1
banner 2
banner 3
hakda
Korporatiw pelsepe4
gaýybana
Korporatiw-filosofiýa3

Kompaniýamyz hakda

Biz näme edýäris?

2015-nji ýylyň iýun aýynda döredilen Henan Haiyuan Fine Chemical Co., Ltd. gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana.Taiqian senagat toparynyň himiýa senagaty seýilgähinde ýerleşýär.233 işgäri bar, umumy meýdany 102 mu, umumy baýlygy 160 million ýuana bar.Häzirki wagtda Hytaýda iň uly propargyl alkogol öndürýän kärhana.

has giňişleýin gör

Önümlerimiz

Has giňişleýin albomlar üçin biziň bilen habarlaşyň

Islegleriňize görä, özüňiz düzüň we akyl beriň

SORAG
 • Howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak, hil, dogruçyllyk we täzelik

  Korporatiw pelsepe

  Howpsuzlyk, daşky gurşawy goramak, hil, dogruçyllyk we täzelik

 • Içerki birinji derejeli we önümçilikde öňdebaryjy häzirki zaman himiýa kärhanasyny gurmak

  Maksatlar

  Içerki birinji derejeli we önümçilikde öňdebaryjy häzirki zaman himiýa kärhanasyny gurmak

 • Est iň gowy hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin tagallalar ediler.

  HYZMATLARymyz

  Est iň gowy hyzmaty we çözgütleri hödürlemek üçin tagallalar ediler.

icon04

Iň soňky maglumatlar

habarlar

habarlar01
Ygtybarly, ýaşyl we durnukly ösüş strategiýasyna eýeriň, amaly standartlaşdyryň, innowasiýany dowam etdiriň, müşderilere iň oňat hilli önümler hödürläň, işgärlere zehin görkezmek we üznüksiz gowulaşmak üçin platforma üpjün ediň

Internet döwründe kompaniýa internet + marketing strategiýasyna öwrüldi

“Henan Haiyuan Fine Chemical Co., Ltd.” gözleg we önümçilik, önümçiligi we satuwy birleşdirýän milli ýokary tehnologiýaly kärhana.60000 inedördül metr meýdany tutup, 2016-njy ýylyň maý aýynda döredildi we 233 işgäri bar.Onuň esasy önümleri propargyl spirt we butinediol.Bu ...

Müşderiniň kanagatlanmagyndan müşderiniň ynamyna çenli näme etdik?

Müşderiniň göwnünden turmak gymmatly baha bolsa, müşderiniň ynamy müşderini kanagatlandyrmagyň özüni alyp barşydyr.Haýýuan himiki, ýokary hilli önümiň hili we satuwdan soňky birinji hyzmat arkaly ikisini täsirli birleşdirýär....